11 lutego 2009 r. miało miejsce oficjalne podsumowanie szkoleń komputerowych realizowanych przez gminę Zgierz w ramach projektu„Komputer – twoja szansa”.
 
 
W czasie trwania projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegoprzeprowadzono 40 godzin zajęć z podstaw obsługi komputera w każdej z 5 grup szkoleniowych. Zajęcia odbywały się w znajdujących się na terenie gminy Publicznych Punktach Dostępu do Internetu w Szczawinie, Słowiku, Dzierżąznej, Giecznie i Grotnikach, a uczestniczyło w nich 51 osób.
 
Jak wykazały anonimowe ankiety dzięki udziałowi w szkoleniu nastąpił u beneficjentów projektu wzrost pewności siebie, ugruntowała się u nich świadomość konieczności kształcenia ustawicznego, a także zwiększyła się, w ich opinii, własna atrakcyjność na rynku pracy.
Uczestnicy szkoleń, wykazujący dużą aktywność i zaangażowanie w trakcie ich trwania, wyrazili chęć kontynuowania nauki z zakresu informatyki, ale także potrzebę rozwijania się w innychdziedzinach.
Bardzo cennym rezultatem projektu okazała się integracja społeczności lokalnej, co szczególnie podkreślali sami kursanci.
Tym samym gmina Zgierz dostała jasny sygnał od swych mieszkańców, iż zrealizowany projekt okazał się sukcesem nie tylko edukacyjnym, ale także społecznym. Miał on wpływ na pobudzenie aktywności pojedynczych osób oraz tworzenie więzi między nimi, co jest szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, cechującym się dużym stopniem indywidualizacji, a często nawet alienacji z życia społecznego.
 
Wykorzystując zdobyte doświadczenie gmina Zgierz będzie robić wszystko, aby zaspokoić choć część potrzeb edukacyjnych swych mieszkańców.
 
Świadomość konieczności poszerzania horyzontów, nabywania nowej wiedzy i umiejętności jest wartością, która decyduje o stopniu adaptacyjności i rozwoju danej społeczności, a tym samym jej powodzeniu.
Cieszy zatem niezmiernie fakt, iż większość uczestników projektu jest chętna do dalszej nauki. Są oni żywym świadectwem na to, iż wraz z nabyciem nowych umiejętności zwiększa się aktywność i otwartość na zmiany, co z kolei przekłada się na sukces nie tylko jednostek, ale również tworzonych przez nie społeczności.
 
Rozpoczęcie projektu – 17 listopada 2008 r.P1020252 P1020267 P1020268 P1020270
 
W trakcie szkoleń P1020348 P1020368 P1020382 P1020387 P1020389
Zakończenie projektu – 11 lutego 2009 r. Komputer twoja szansa Obraz 033 Obraz 059 Obraz 060 Obraz 081 Obraz 085