„Komputer – twój pomocnik” 
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o otrzymaniu dofinansowania

Projekt gminy Zgierz pt. „Komputer – twój pomocnik” został pozytywnie oceniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i został rekomendowany do dofinansowania. 
Aktualnie trwa procedura przygotowawcza do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu. 
 
Projekt „Komputer – twój pomocnik” polega na zorganizowaniu szkolenia z podstaw obsługi komputera dla 25 niezatrudnionych mieszkańców gminy Zgierz. 
Szkolenie będzie realizowane w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu (PPDI w Grotnikach, Dzierżąznej, Giecznie, Słowiku i Szczawinie). W każdym ze wskazanych miejsc będą się odbywać zajęcia dla jednej z 5 grup szkoleniowych. 
Szkolenie będzie obejmować 40 jednostek dydaktycznych (1 jednostka dydaktyczna – 45 minut), w czasie których uczestnicy projektu będą nabywać umiejętności związane z pracą w edytorze tekstu, poznają podstawy arkusza kalkulacyjnego, nauczą się korzystać z Internetu i poczty elektronicznej.
 
Wartość projektu „Komputer – twój pomocnik” wynosi 43.630 zł. Cała ta kwota zostanie gminie Zgierz przyznana na mocy postanowień umowy o dofinansowanie.
 
Realizacja projektu rozpocznie się na początku 2011 r. 
Informacja o rekrutacji
 uczestników pojawi się na stronie internetowej gminy Zgierz oraz na plakatach i ulotkach, które zostaną rozwieszone na terenie Gminy.

Informacja o rekrutacji

Ogłoszenie o rekrutacji dostępne tutaj

 

Informacja o przedłużeniu rekrutacji

Ogłoszenie o przedłużeniu rekrutacji dostępne tutaj

 

Informacja o rozpoczęciu szkoleń

Artykuł pt. „Komputer – twój pomocnik” – szkolenia czas zacząć dostępny tutaj

 

Informacja o realizacji szkoleń

Artykuł pt. „Komputer – twój pomocnik” – realizacja szkoleńdostępny tutaj

 

Informacja o zakończeniu szkoleń

Artykuł pt. „Komputer – twój pomocnik” – certyfikaty rozdane…dostępny tutaj