kapital_ludzki

unia_europejska_26_05_2016

Informacje ogólne

Gmina Zgierz otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Komputer – nowe możliwości”.

Projekt polega na zorganizowaniu szkoleń komputerowych dla mieszkańców Gminy Zgierz.

W szkoleniach organizowanych w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu w Dzierżąznej, Słowiku, Szczawinie, Grotnikach i Giecznie weźmie udział 40 osób w wieku aktywności zawodowej.

Rekrutacja będzie prowadzona od 1 września br. przez Biuro Projektu – Urząd Gminy Zgierz, pok. 31, tel. 042 716 25 15 wew. 241, 242, 243.

www.efs.gov.pl
www.pokl.wup.lodz.pl
 

Przebieg projektu 

Gmina Zgierz realizuje kolejne szkolenie komputerowe, na które otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu „Komputer – nowe możliwości” przyznane zostało gminie Zgierz dofinansowanie w wysokości 49.990 zł. Nabór uczestników szkolenia – mieszkańców gminy Zgierz zameldowanych na pobyt stały, w wieku 15-64 lata – trwał od 1 września do 5 października. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji miały osoby bezrobotne.

Pierwsze wspólne spotkanie uczestników szkolenia odbyło się 12 października w Urzędzie Gminy Zgierz. Kursanci poznali m.in. szczegółowy program projektu oraz osoby zaangażowane w jego realizację.

Podstaw obsługi komputera uczą się 42 osoby. Bezpłatne szkolenia odbywają się w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu w Dzierżąznej, Giecznie, Grotnikach, Słowiku i Szczawinie. W czasie 40 godzin lekcyjnych uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności w zakresie pracy z edytorem tekstu, nauczą się też posługiwania pocztą elektroniczną i internetem jako nowoczesnym źródłem komunikacji i informacji. Zajęcia potrwają do połowy grudnia.

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy jego uczestników.

 

Zakończenie projektu 

  
17 grudnia 2009 r. w Urzędzie Gminy Zgierz miało miejsce oficjalne podsumowanie szkoleń komputerowych realizowanych przez gminę Zgierz w ramach projektu „Komputer – nowe możliwości”.
 
W czasie trwania projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się 40 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw obsługi komputera w każdej z 5 grup szkoleniowych. Bezpłatne szkolenia odbywały się w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu w Dzierżąznej, Giecznie, Grotnikach, Słowiku i Szczawinie. Ich uczestnicy zdobyli umiejętności w zakresie pracy z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz posługiwania się pocztą elektroniczną i internetem jako nowoczesnym źródłem komunikacji i informacji.
Kurs ukończyło 39 osób. Podczas podsumowania otrzymały one certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz drobne upominki
 
komputer_nowe_mozliwosci1_24_05_2016 komputer_nowe_nowe_mozliwości_3_24_05_2016 komputer2_26_05_2016