nformacja o wyborze oferty na: dostawę 4 sztuk zestawów komputerowych oraz 1 sztuki urządzenia peryferyjnego – drukarki w ramach realizacji projektu pn.„Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz” 

I N F O R M A C J A   O    W Y B O R Z E    O F E R T Y
i udzieleniu zamówienia

 

Po dokonaniu rozpatrzenia złożonych ofert na:  dostawę 4 sztuk zestawów komputerowych oraz 1 sztuki urządzenia peryferyjnego – drukarki w ramach realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano ofertę i udzielono zamówienia :

 

Oferta

Nazwa, adres oferenta

Wartość oferty

 
z dn.16.03.2015

„YAMO” Sp. z o.o. 
Oddział Katowice

Al. Roździeńskiego 188b

40-203 Katowice

 

 
 12.429,15 zł


 

Zgierz, dnia 19.03.2015 r.