Gmina Zgierz pozyskała kolejne wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację projektu pn. ,,Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”. 14 listopada 2012 roku Gmina Zgierz podpisała z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę przyznania pomocy w kwocie 14.808 zł

Realizacja projektu przewidywała przygotowanie terenu wokół budynku świetlicy, nawiezienie ziemi oraz posadzenie 190 szt. krzewów ( żywotnik Brabant ). Nasadzenia, które w przyszłości utworzą żywopłot, będą stanowiły naturalną kurtynę dźwiękochłonną, podniosą estetykę terenu wokół świetlicy oraz stworzą oazą dającą większe poczucie obcowania z naturą. Dzięki nasadzeniom, piłki oraz inne pomoce do gier i zabaw, a także spotkania integracyjne mieszkańców organizowane przy grillu nie będą ciężarem dla mieszkających obok sąsiadów.

W ramach projektu został zaplanowany zakup energooszczędnego żyrandola w celu zapewnienia właściwego oświetlenia świetlicy w czasie organizowanych imprez oraz 40 sztuk krzeseł, które będą wykorzystywane w czasie zebrań wiejskiech, warsztatów kulinarnych, imprez kulturalnych i sportowych oraz okolicznościowych organizowanych przez mieszkańców sołectwa Łagiewniki, Gminny Ośrodek Kultury oraz inne organizacje działające na terenie gminy Zgierz.

Do 30 czerwca 2013 roku zakupione krzesła zostały dostarczone do świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych, dostarczono również ziemię i posadzono 190 sztuk krzewów. Natomiast w miejsce jednego żyrandola zakupiono i zainstalowano 14 sztuk opraw oświetleniowych 2 x 36W, które zapewnią właściwe i bardziej równomierne oświetlenie pomieszczenia świetlicy.

W związku z powyższym realizację projektu zakończono i uzyskano cel operacji jakim było podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych dla mieszkańców gminy Zgierz przy wykorzystaniu świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych.