Gmina Zgierz pozyskała kolejne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację operacji pt. ,,Budowa sieci wodociągowej w Wiktorowie”.
W związku z tym Gmina Zgierz podpisała z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy z PROW o numerze 00109-6921-UM0501393/09.
 
Sieć wodociągowa o długości 2,92 km zostanie wybudowana w Wiktorowie w 2011 roku. Realizacja projektu zapewni dostawę wody dla gospodarstw domowych położonych w Wiktorowie oraz przy 
ulicy Topolowej w Słowiku.