• KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN (7 czerwca 2016) – jabłoń owocówka jabłkóweczka I pokolenie
            DOKUMENT DO POBRANIA: jablon_owocowka_jablkoweczka I pok. 2016
 
 
  • W dniu 18 grudnia 2015 roku weszła w życie z ustawa z dnia 17 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1888),  która przenosi kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru grup producentów rolnych na Dyrektora Terenowego Oddziału Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na siedzibę grupy.

 

  • W dniu 3 października 2015 roku weszła w życie z ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1419), która przenosi kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw na Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

 


Obecnie  sprawy związane z prowadzeniem grup producentów rolnych na terenie województwa łódzkiego prowadzi:

Terenowy Oddział Agencji Rynku Rolnego

ul. 93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18
tel. 42 685-52-18
fax 42 685-52-24
woj. łódzkie
http://arr.gov.pl/