Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Zgierz, mogą składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Łęczycka 4, Budynek A, II piętro, pok. 29. 

 

Formularz wniosku oraz niezbędne oświadczenia można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 42 716-25-15 wew. 229.