1. SZKOŁY PODSTAWOWE: 
– podanie o przyjęcie do szkoły (napisane odręcznie – brak specjalnego wzoru). Dotyczy ono tylko uczniów, mieszkających poza obwodem szkoły, w której o prawo nauki dziecko się stara. 

2. GIMNAZJA: 
– podanie o przyjęcie do szkoły (napisane odręcznie – brak specjalnego wzoru). Dotyczy ono tylko uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową inną, niż należąca do Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, o przyjęcie do którego uczeń się ubiega); 
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 
– zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wyniku sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej; 
– karta zdrowia ucznia.