Dyrektor: Ewa Osówniak

Adres: Słowik, ul. Gdańska 42, 95-100 Zgierz
Tel.: 42 717-02-36, 42 717-05-52
e-mail: zsg.slowik@wp.pl
Strona internetowa: spslowik.szkoly.lodz.pl