Dyrektor: Sławomir Truszkiewicz

Adres: ul. Kościelna 4, 95-001 Biała
Tel.: 42 717-84-13
e-mail: spbia@op.pl
Strona internetowa: www.spbiala.szkolnastrona.pl