W dniu 30 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Zgierz ogłosił nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Gminy Zgierz, na kolejną kadencję.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/463/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 kwietnia 2017 r., do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Zgierz powołuje się czterech przedstawicieli wskazanych wyżej organizacji i podmiotów.

Natomiast, stosownie do § 3 ust. 3 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/463/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 kwietnia 2017 r., zgłoszenie mniej niż czterech kandydatów do Rady, kończy procedurę naboru kandydatów na członków Rady, a Rady nie powołuje się.

W związku z tym, że w wyznaczonym terminie zgłoszone zostały tylko trzy kandydatury na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Zgierz, w oparciu o § 3 ust. 3 załącznika Nr 1 wskazanej wyżej uchwały, zakończono procedurę naboru nie powołując Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Zgierz.

 

 

Treść informacji w PDF