Treść ogłoszenia wraz z załącznikami opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zgierz