Urząd Gminy Zgierz od dnia  25.05.2020 r. wznawia obsługę interesantów w Biurze Obsługi Klienta. W czasie wizyty w urzędzie należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy jak i osób stojących w kolejce. W Biurze Obsługi Klienta mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. Wszystkie sprawy załatwiane są w BOK. Przerwa w obsłudze klientów w godzinach 13.30 – 13.45 w związku z dezynfekcją stanowisk. Nadal rekomendujemy załatwianie spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną. W Biurze Obsługi Klienta mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.