Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej Rady Gminy Zgierz Krzysztof Wiktorowski informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku posiedzenia.
  3. Uwagi do protokołu nr 15/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
  4. Podsumowanie akcji zima przez GZK,
  • Koszty zimowego utrzymania dróg,
  • Awarie i remonty z tym związane,
  • Baza Sprzętowa – sprzęt posiadany oraz potrzebny.
  1. Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XX Sesję Rady Gminy Zgierz.
  2. Sprawy różne w zakresie działania komisji.

Zamknięcie posiedzenia komisji