Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz Tomasz Stańczykowski informuje, iż posiedzenie kontrolne komisji odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4, podczas którego komisja przeprowadzi kontrolę finansowania z budżetu Gminy Zgierz organizacji pozarządowych w 2019 roku.