Punkt Informacyjno  – Konsultacyjny Biała ul. Kościelna 1, 95 – 001 Biała

 Porady i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych realizacja programu informacyjno-edukacyjnego:

  1. Alkoholizm jako choroba rodziny
  2. Dysfunkcja rodziny z problemem alkoholowym
  3. Objawy współuzależnienia
  4. Objawy uzależnienia
  5. Role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.

Czynny: w wymiarze 3 godzin tygodniowo, od dnia 13 stycznia 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku.

  • dwa pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach   9:00 – 12:00
  • pozostałe poniedziałki  miesiąca w godzinach 12:00 – 15:00

 z wyjątkiem dni przypadających na dni wolne od pracy.

 

 Dyżury pełni Specjalista Psychoterapii Uzależnień