Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Wykorzystaj czas i przygotuj się na wsparcie- konkursy w 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Spotkanie dotyczyło będzie Harmonogramu naboru wniosków na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Odbędzie się ono 4 grudnia 2019 r. w godzinach 10:00-12:00 (rejestracja uczestników od 09:45), Urząd Miasta w Brzezinach, Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, sala konferencyjna-  I piętro.

Program spotkania:

 

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:45 Konkursy finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu:

 • Rozwoju infrastruktury badań i innowacji;
 • Projektów B+R przedsiębiorstw;
 • Modeli biznesowych MŚP;
 • Gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem;
 • Gospodarki odpadami oraz wodno-kanalizacyjnej;- Gospodarki turystycznej;
 •  Infrastruktury opieki społecznej.

 

10:45 – 11:30 Konkursy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu:

 • Wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych;
 • Aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Usług społecznych i zdrowotnych (obszar ZIT)*;
 • Powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;
 • Działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy;
 • Kształcenia zawodowego.

 

11:30 – 11:45 Źródła informacji o Funduszach Europejskich
11:45 – 12:00 Konsultacje indywidualne