Na co dzień pomagają innym, tym którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, realizują zadania związane z wypłacaniem różnego rodzaju świadczeń, pieczą zastępczą oraz szeroko pojmowaną opieką społeczną. Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest w Polsce od 29 lat, a ustanowiony został na mocy zapisu Ustawy o pomocy społecznej na dzień 21 listopada, aby w tym dniu podziękować pracownikom służb społecznych za ich codzienną pracę na rzecz innych.

Z tej okazji Wójt Gminy Zgierz – Barbara Kaczmarek oraz jej zastępca – Wiesław Olender, zaprosili pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na spotkanie, podczas którego na ręce kierownika gminnej jednostki – Waldemara Gorzaka, przekazali podziękowania i życzenia. – Pełniona przez Państwa służba wymaga kwalifikacji i profesjonalizmu, jak również ogromnej wrażliwości, empatii oraz zrozumienia dla ludzkich słabości. Życzę, aby nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła, wrażliwości i wytrwałości. Niech praca dostarcza Państwu jak najwięcej satysfakcji – mówiła pani Wójt.

Na koniec pracownicy zostali zaproszeni na jubileuszowy tort, podczas którego był czas na chwilę „słodkiej” przerwy od codziennych obowiązków.