Recykling drogą do przyszłości

Pod takim hasłem we wrześniu br. gmina Zgierz ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do gminnych szkół i przedszkoli. Głównym celem konkursu było rozwijanie, edukacja i promocja zachowań proekologicznych, podejmowanych na rzecz naszego środowiska, poprzez poddawanie recyklingowi odpadów. Po ich przetworzeniu powstaną surowce, z których zostaną wytworzone nowe produkty. Do końca października wpłynęły [...]