„Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”

Tytuł projektu: „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”. Numer projektu: POWR.02.01.00-00-0041/18 Termin realizacji: Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Kwota dofinansowania: 1494401,40 zł Zasięg realizacji projektu: teren województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego. Jaki jest cel projektu? Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie [...]