Ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami – 9.09.2019 r.