tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej

//Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Zgierz Gabriela Skopiak informuje,

iż posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 21 maja 2019 roku godz. 900

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4 .

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku posiedzenia.
  3. Uwagi do protokołu nr 4/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej realizowanej w 2018 r. w gminie Zgierz.
  5. Przedstawienie informacji nt. realizacji działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w gminie Zgierz.
  6. Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na VII Sesję Rady gminy Zgierz.
  7. Sprawy różne w zakresie działania komisji.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
2019-05-17T08:55:51+02:002019/05/17|