tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku zabytkowego w Dzierżąznej”

//Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku zabytkowego w Dzierżąznej”

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku zabytkowego w Dzierżąznej”

W dniu 31.12.2018 r. Wójt Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku zabytkowego w Dzierżąznej”.

Projekt obejmuje wykonanie strefy fitness z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz trampolinami, montaż altany parkowej, montaż elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze, tablice i stojaki na rowery, wykonanie plaży nad brzegiem zalewu z leżankami i pufami parkowymi, montaż toalety publicznej, przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji oświetleniowej.

W ramach realizacji projektu przewidziano również usunięcie części drzew. Na części drzew przewidziano wykonanie prac pielęgnacyjnych.

Rewaloryzacja parku zwieńczona będzie projektowaną zielenią. Zaplanowano do wykonania nasadzenia w formach geometrycznych z krzewów i bylin. Projektowane drzewa liściaste w formie kolumnowej i piennej tworzyć będą aleje i szpalery. Jedno drzewo soliterowe przewidziano nad brzegiem stawu. Pod koronami drzew w najbardziej zacienionych miejscach zaproponowano nasadzenie roślin zadarniających tworzących ozdobne kobierce.

Najciekawszym elementem jest główna oś widokowa biegnąca od dworku w stronę istniejącego stawu, obsadzona w większości różnymi gatunkami róż rabatowych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji i pożyczki w wysokości do 95% wartości całego zadania.

Planowana realizacja inwestycji przewidziana jest do końca 2019 r.

www.zainwestujwekologie.pl

2019-01-10T14:25:42+02:002019/01/10|