tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Zgierz

//Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Zgierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Zgierz

POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO

w Łodzi I

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Zgierz

 

Na podstawie art. 167 § 1 ust. 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), Komisarz Wyborczy w Łodzi I

postanawia:

§ 1. Zwołać Pierwsza Sesję Rady Gminy Zgierz na dzień 22 listopada 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, w celu:

 • złożenia ślubowania przez Radnych,
 • złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Zgierz,
 • dokonania wyboru Przewodniczącego Rady lub ewentualnie wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących).

§ 2. Zaprosić na powyższa sesję wszystkich radnych Rady Gminy Zgierz oraz Wójta Gminy Zgierz wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21października 2018 r., a także osoby zwyczajowo zapraszane na pierwsze posiedzenie Rady.

§ 3. Powierza się wykonanie Postanowienia Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Skan oryginału treści postanowienia – odnośnik do BIP

 

PORZĄDEK OBRAD I SESJI

RADY GMINY ZGIERZ

 w dniu 22 listopada 2018 r., godz.1000

 1. Otwarcie I sesji Rady Gminy Zgierz i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 3. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz.
 5. podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz,
 6. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 7. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz,
 8. przeprowadzenie głosowania,
 9. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz.
 10. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 11. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zgierz.
 12. podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zgierz,
 13. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 14. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zgierz,
 15. przeprowadzenie głosowania,
 16. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zgierz.
 17. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Zgierz.
 18. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Zgierz.

 

 

 

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie transmisja.gminazgierz.pl

Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie nagrania.gminazgierz.pl

 

2018-11-19T18:24:41+02:002018/11/16|