tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zgierz obowiązująca od 25 października 2018 r.

/, Komunikaty GZK/Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zgierz obowiązująca od 25 października 2018 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zgierz obowiązująca od 25 października 2018 r.

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od dnia 25.10.2018 roku.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak: WA.RET.070.1.40.4.2018 z dnia 20 września 2018r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zgierz na okres 3 lat.

W myśl art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 25 października 2018 r.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług zaopatrzenia w wodę

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa 1

odbiorcy wody rozliczani wg wskazań wodomierza:

gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolnicze na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, szkoły, sklepy i zakłady usługowe w zakresie zużycia wody do celów socjalno-bytowych, gmina w zakresie zużycia wody do celów socjalno-bytowych, woda dla celów przeciwpożarowych

  1. Cena za dostarczoną wodę (w zł/m3)

2,65

2,67

2,66

  1. Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

4,26

4,26

4,26

Grupa 2

odbiorcy wody rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody:

gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolnicze na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, szkoły, sklepy i zakłady usługowe w zakresie zużycia wody do celów socjalno-bytowych, gmina w zakresie zużycia wody do celów socjalno-bytowych

  1. Cena za dostarczoną wodę (w zł/m3)

2,65

2,67

2,66

  1. Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

3,39

3,40

3,42

Grupa 3

odbiorcy wody prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:

produkcji artykułów spożywczych, produkcji napojów, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

  1. Cena za dostarczoną wodę (w zł/m3)

3,26

3,28

3,28

  1. Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

4,26

4,26

4,26

Grupa 4

odbiorcy wody prowadzący działalność gospodarcza nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych

  1. Cena za dostarczoną wodę (w zł/m3)

3,09

3,11

3,11

  1. Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

4,26

4,26

4,26

 Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa 1

Wszyscy odbiorcy usług odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Lućmierzu

Cena za odprowadzane ścieki (w zł/m3)

6,59

6,59

6,59

Grupa 2

Wszyscy odbiorcy usług odprowadzania ścieków przez przepompownię w Łagiewnikach Nowych do oczyszczalni w Zgierzu

Cena za odprowadzane ścieki (w zł/m3)

18,85

18,85

18,85

Grupa 3

Wszyscy odbiorcy usług odprowadzania ścieków przez przepompownię w Lućmierzu Lesie do oczyszczalni w Zgierzu

Cena za odprowadzane ścieki (w zł/m3)

8,19

8,19

8,19

Do cen określonych w taryfie, dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%

 

 


 

Hiperłącze do Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

WA.RET.070.1.40.4.2018 dn. 20.09.2018r.

1. Uchylenie decyzji nr WA.RET.070.1.40.1.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

2. Zatwierdzenie taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zgierz vna okres 3 lat, nadesłaną wnioskiem z dnia 9 marca 2018 r. i jego korektami z dnia 16 maja 2018 r., 26 czerwca 2018 r. znak: Ldz. DF/632/2018, 24 sierpnia 2018 r. znak: Ldz. DF/745/2018 oraz wyjaśnieniami z dnia 18 września 2018 r., przez Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej koło Zgierza

Załączniki

  WA.RET.070.1.40.4.2018.pdf 332,78 KB (PDF) szczegóły pobierz

 

2018-10-23T14:25:24+02:002018/10/23|