Wójt Gminy Zgierz – Wioleta Głowacka

 

Zdjęcie przedstawiające Wójta Gminy Zgierz Wioletę Głowacką

 

Wójt Gminy Zgierz urzęduje w budynku B Urzędu Gminy Zgierz (wejście przez sekretariat – pok. nr 9)

Wójt Gminy przyjmuje interesantów:
we wtorki w godz. 10.00 – 17.00 (wizytę należy umówić telefonicznie z sekretariatem)

Tel. 42 716-25-15 wew. 109
E-mail:wojt_gminy@gmina.zgierz.pl