Sekretarz Gminy

 

Sekretarz gminy ma swoją siedzibę w budynku “B” Urzędu Gminy Zgierz, pokój nr 6.

Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy urzędu, w ramach możliwości czasowych.
Tel. 42 716 25 15 wew. 106
E-mail: sekretarz@gmina.zgierz.pl