KOMISJA REWIZYJNA:
1. Stańczykowski Tomasz – Przewodniczący
2. Śniecikowski Robert – Wiceprzewodniczący
3. Kaźmierczak Wojciech – członek
4. Stańczyk Jacek – członek
5. Tomczak Kamil – członek

Przedmiotem działania Komisji jest kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

KOMISJA BUDŻETU I INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ:
1. Wiktorowski Krzysztof – Przewodniczący
2. Jóźwiak Marian – Wiceprzewodniczący
3. Banasik Kinga – członek
4. Kaźmierczak Wojciech – członek
5. Kurek Mateusz  – członek
6. Nemec Marzen – członek
7. Stańczyk Jacek – członek
8. Skopiak Gabriela – członek
9. Stańczykowski Tomasz – członek
10. Śniecikowski Robert – członek
11. Tomczak Kamil – członek
12. Tomczyk Benedykt – członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
– budżetu i finansów gminnych,
– planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i nieruchomościami na terenie gminy,
– inwestycji gminnych.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:
1. Tomczak Kamil – Przewodniczący
2. Stańczyk Jacek – Wiceprzewodniczący
3. Wiktorowski Krzysztof – członek
4. Jóźwiak Marian – członek
5. Skopiak Gabriela – członek
6. Nemec Marzena – członek
7. Wężyk Piotr – członek
8. Stańczykowski Tomasz – członek
9. Tomczyk Banedykt – członek
10. Wojciech Kaźmierczak – członek
11. Mateusz Kurek – członek

 Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
– rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska

KOMISJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ:
1.  Skopiak Grabiela  – Przewodniczący
2. Nemec Marzena – Wiceprzewodniczący
3. Kieliba Grzegorz – członek
4. Kaźmierczak Wojciech – członek
5. Kurek Mateusz – członek
6. Wężyk Piotr – członek
7. Stańczyk Jacek – członek
8. Wiktorowski Krzysztof – członek
9. Stańczykowski Tomasz – członek
10. Śniecikowski Robert – członek
11. Tomczak Kamil  – członek
12. Tomczyk Benedykt – członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
– oświaty gminnej,
– kultury, sportu i turystyki,
– zdrowia i opieki społecznej,
– promocji gminnej,
– spraw obywatelskich (OSP, KGW itp.).

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
1. Śniecikowski Robert – Przewodniczący
2. Jóźwiak Marian – Wiceprzewodniczący
3. Kieliba Grzegorz – członek
4. Stańczyk Jacek – członek
5. Wiktorowski Krzysztof – członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
– skarg na działalność Wójt Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
– wniosków,
– petycji składanych przez obywateli.