Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz

tel. 42 716 65 53

e-mail: gops@gmina.zgierz.pl

Kierownik: mgr Waldemar Gorzak


Świadczenia rodzinne / 500+

tel. 42 716 03 27

e-mail: gops.swiadczenia.rodzinne@gmina.zgierz.pl