baner_gzk_2016-03-10
 

Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej

Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8

95-100 Zgierz

tel./fax: 42 717 80 76, 42 717 82 53

e-mail: gzk_zus@poczta.onet.pl

Dyrektor:

Mirosław Burzyński

 

GZK - siedziba

 

GODZINY PRACY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH GZK

od poniedziałku do piątku: 7.00 – 15.00

KASA

od poniedziałku do piątku: 7.00 – 14.30

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW GZK PRZEZ DYREKTORA

wtorek 7.30 – 10.00

 

SPIS TELEFONÓW

42 717 80 76 lub 42 717 82 53

+ numer wewnętrzny:

sekretariat, dyrektor: w. 26

wodociągi, kanalizacje, awarie: w. 15, 12

administrowanie budynkami komunalnymi, drogi: w.12

główny księgowy: w. 24

księgowość i kadry: w. 21

kasa: w. 21

rozliczenia wody i ścieków: w. 19

komunikacja gminna, dowozy uczniów do szkół, organizacja dowozów uczniów niepełnosprawnych, zamówienia publiczne: w. 23