Petycja w sprawie ośrodka dla cudzoziemców w Ustroniu (data wpływu: 9 lutego 2016 r.)

Pobierz skan petycji

Data i sposób załatwienia petycji: pismo nr WG.152.1.2016 z dnia 8 marca 2016 r.

 


 

Petycja w sprawie Ośrodka Zdrowia w Grotnikach (data wpływu: 3 sierpnia 2016 r.)

Pobierz skan petycji

Data i sposób załatwienia petycji: pismo nr WG.152.2.2016 z dnia 23 września 2016 r.