Szkoła Podstawowa im. Jana Kasińskiego w Białej
http://spbiala.gminazgierz.pl/

Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Besiekierzu Rudnym
http://spbesiekierzrudny.gminazgierz.pl/

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Dąbrówce Wielkiej
http://spdabrowkawielka.gminazgierz.pl/

Szkoła Podstawowa w Giecznie
http://spgieczno.gminazgierz.pl/

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku
http://spslowik.gminazgierz.pl/

Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie
http://spszczawin.gminazgierz.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grotnikach
http://zspgrotniki.gminazgierz.pl/