Dyrektor: Beata Lipiec
Z-ca Dyrektora: Agnieszka Palmowska-Janiak

Adres: ul. Brzozowa 4, 95-073 Grotniki
Tel.: 42 717-91-90
e-mail: zsg.grotniki@poczta.fm
Strona internetowa: http://zsggrotniki.edupage.org/