p.o. Dyrektor: Kinga Goss

Adres: Gieczno, ul. Szkolna 2, 95-001 Biała
Tel.: 42 717-83-10
e-mail: zsggieczno@op.pl
Strona internetowa: www.gieczno.szkolnastrona.pl