Dyrektor: mgr Jolanta Chojecka-Stępniewska
Z-ca Dyrektora: mgr Cezary Piotrowski

Adres: Szczawin Kościelny, ul. Kościelna 21, 95-002 Smardzew
Tel.: 42 716-90-10, 42 716-91-23
e-mail: gimszczawin@op.pl
Strona internetowa: spszczawin.szkoly.lodz.pl