p.o. Dyrektor: Anna Kulik

Adres: Dąbrówka Wielka, ul. Główna 49, 95-100 Zgierz
Tel.: 42 717-82-52
e-mail: sp.dabrowka@op.pl
Strona internetowa: http://spdabrowkawielka.pl/