Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Zgierz.

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 od 03.02.2020 r.

do 29.02.2020 r.

do godz.1500

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

L. p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 02.03.2020 r.

do 20.03.2020 r.

do godz. 1500

od 11.05.2020 r.

do 22.05.2020 r.

do godz. 1500

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996) od 23.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

do godz. 1500

od 22.05.2020 r.

do 29.05.2020 r.

do godz. 1500

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 30.03.2020 r.

do godz. 1500

01.06.2020 r.

do godz. 1500

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 31.03.2020 r.

do 07.04.2020 r.

do godz. 1500

od 02.06.2020 r.

do 09.06.2020 r.

do godz. 1500

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 08.04.2020 r.

do godz. 1500

10.06.2020 r.

do godz. 1500

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Zgierz.

 

L.p.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 02.03.2020 r.

do 20.03.2020 r.

do godz. 1500

od 11.05.2020 r.

do 22.05.2020 r.

do godz. 1500

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996) od 23.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

do godz. 1500

od 25.05.2020 r.

do 29.05.2020 r.

do godz. 1500

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 30.03.2020 r.

do godz. 1500

01.06.2020 r. do godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 31.03.2020 r.

do 07.04.2020 r.

do godz. 1500

od 02.06.2020 r.

do 09.06.2020 r.

do godz. 1500

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 08.04.2020 r.

do godz. 1500

10.06.2020 r.

do godz. 1500

 

 

Artykuł o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w Biuletynie Informacji Publicznej