tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

////Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja na rok szkolny 2018/20192018-02-07T00:06:02+01:00

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Zgierz.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

  Rodzaj czynności Termin    
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019   od 19.02.2018 r. do 28.02.2018 r. do godz.1500

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

L. p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   od 01.03.2018 r. do 23.03.2018 r. do godz. 1500   od 14.05.2018 r. do 25.05.2018 r. do godz. 1500
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)   od 26.03.2018 r. do 06.04.2018 r. do godz. 1500   od 28.05.2018 r. do 04.06.2018 r. do godz. 1500
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 09.04.2018 r. do godz. 1500 06.06.2018 r. do godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 10.04.2018 r. do 13.04.2018 r. do godz. 1500 od 07.06.2018 r. do 08.06.2018 r. do godz. 1500
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 16.04.2018 r. do godz. 1500 11.06.2018 r. do godz. 1500

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Zgierz.

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   od 01.03.2018 r. do 23.03.2018 r. do godz. 1500   od 14.05.2018 r. do 25.05.2018 r. do godz. 1500
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)   od 26.03.2018 r. do 06.04.2018 r. do godz. 1500   od 28.05.2018 r. do 04.06.2018 r. do godz. 1500
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   09.04.2018 r. do godz. 1500   06.06.2018 r. do godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 10.04.2018 r. do 13.04.2018 r. do godz. 1500 od 07.06.2018 r. do 08.06.2018 r. do godz. 1500
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 16.04.2018 r. do godz. 1500 11.06.2018 r. do godz. 1500

 

 

Zarządzenie Wójta Nr VII/18/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zgierz