Gmina Zgierz od 2015 roku uruchomiła bezpłatne porady prawne dla mieszkańców. Konsultacje są przeznaczone dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Zgierz i odbywają się średnio raz w miesiącu w Urzędzie Gminy Zgierz (ul. Łęczycka 4, budynek “B”, II piętro). Aby skorzystać z bezpłatnej porady prawnika należy wcześniej skontaktować się z Biurem Obsługi Rady Gminy w celu rezerwacji terminu.

Rezerwacja terminów: 

tel. 42 716 25 15 w. 116

Najbliższy termin bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy Zgierz:

17 września 2019 (wtorek)
w godz. 10.00 – 15.00

Niezależnie od darmowej pomocy prawnej, organizowanej dla mieszkańców przez gminę Zgierz, przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje ogólnopolski system darmowej pomocy prawnej – program Ministerstwa Sprawiedliwości, z którego mogą korzystać:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • kombatanci i weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • kobiety w ciąży (nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością).

Na terenie powiatu zgierskiego uruchomiono 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: w Aleksandrowie Łódzkim (ul. Warszawska 10/12), Głownie (ul. Norblina 1), Ozorkowie (ul. Lotnicza 1), Parzęczewie (ul. Południowa 1), Strykowie (ul. Kościuszki 29) oraz dwa punkty w Zgierzu (ul. Sadowa 6a oraz ul. Długa 49).

 

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM PORAD NA ROK 2019

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 r. zmieniła się lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Aleksandrowie Łódzkim.

  • Poprzedni adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10/12,
  • Obecny adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6.

Nowy lokal jest teraz dostępny dla osób niepełnosprawnych.