tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Aktualności

/Aktualności

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Dariusz Sędzicki zawiadamia, iż w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 9:00 odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Zgierz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4. __________________________________________________________________________________________________________________________________ PORZĄDEK OBRAD IX Sesji 2019 rok

2019-06-19T11:45:42+02:002019/06/19|

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej Rady Gminy Zgierz Krzysztof Wiktorowski informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r.  o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Uwagi do porządku posiedzenia. Uwagi do protokołu nr 5/19 z dnia 28 maja 2019 r. [...]

2019-06-18T12:41:57+02:002019/06/18|

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej   Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Zgierz Gabriela Skopiak informuje, iż posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu  18 czerwca 2019 roku godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz  ul. Łęczycka 4 . Proponowany porządek posiedzenia:   Otwarcie posiedzenia. Uwagi do porządku posiedzenia. Uwagi do protokołu nr 5/19 [...]

2019-06-13T08:43:03+02:002019/06/13|

Informacja o ogłoszonym konkursie w ramach Poddziałania VIII.3.3 ZIT

  Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 12 czerwca 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs: Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata [...]

2019-06-12T15:57:27+02:002019/06/12|

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zgierz Kamil Tomczak informuje, iż posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4 . Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Uwagi do porządku posiedzenia. Uwagi do protokołu nr 5/19 z dnia 15 maja 2019 roku. [...]

2019-06-13T08:41:03+02:002019/06/12|

XVI edycja Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego 2019

W związku z kolejną, XVI edycją Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Konkursu w następujących kategoriach: - Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu, - Mikro i małe przedsiębiorstwo, - Gospodarstwo rolne, - Innowacyjność. Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest wyrazem uznania dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz autorów innowacji z województwa łódzkiego za [...]

2019-06-11T09:40:10+02:002019/06/11|
Wczytaj więcej wpisów