Jak „smakuje” wieś? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy szkolenia, zorganizowanego w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. Przedstawicieli lokalnych samorządów i organizacji, działających na rzecz rozwoju turystyki oraz promujących rodzimą kulturę, zaprosiła Lokalna Grupa Działania „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie, która ze środków unijnych będzie realizowała projekt pn.: „Marka lokalna szansą rozwoju regionu”.

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju regionów, które wykorzystują lokalne dziedzictwo kulturalne, historyczne i przyrodnicze, aby rozwijać i promować to, co jest najlepsze na danym terenie. Stąd pomysł, aby spróbować zbudować lokalną markę certyfikowaną nazwą „Smak wsi przetrwał w naszych produktach”. O prawo do używania i posługiwania taką marką mogą się ubiegać osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, pozarządowe i instytucje, które mają swoją siedzibę i działają na terenie minimum jednej z następujących gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice, Zgierz oraz Poddębice i Pęczniew, będących członkami lokalnych grup działania: LGD „PRYM” lub RLGD „Z Ikrą”.

W ramach projektu, planowane jest stworzenie lokalnej sieci informacji turystycznej zbudowanej w oparciu o współpracę i aktywny udział lokalnych stowarzyszeń, rękodzielników, twórców ludowych oraz innych osób, które chcą m. in. na terenie gminy Zgierz promować swoje produkty, nie tylko te kulinarne.

Warto zatem zastanowić się, jakimi produktami regionalnymi możemy się „pochwalić”, co warto promować jako „smaki wsi”, dzięki którym będziemy mogli powrócić wspomnieniami do lat dzieciństwa. Certyfikat „Smak wsi” będzie można uzyskać w dwóch kategoriach: usługa lub produkt, niekoniecznie związanych z branżą kulinarną, ale również promujących ciekawe przedsięwzięcia turystyczne, rekreacyjne, edukacyjne, czy artystyczno – rzemieślnicze.

Osoby i instytucje z terenu gminy Zgierz, zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o jak najszybszy kontakt z Referatem Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy Zgierz, tel.: 42 716 25 15 w. 113.