Od początku sierpnia rodzice będą mogli korzystać z tzw. „Bonu turystycznego”, czyli rządowego programu, dzięki któremu będzie można wysłać dziecko na kolonie, czy zapłacić za wakacyjny nocleg. W jakiej formie będzie to świadczenie przyznawanie, komu się należy i jakie wymogi muszą spełnić rodzice oraz przedsiębiorcy, oferujący takie usługi, można przeczytać na stronie internetowej www.gov.pl, gdzie znajdują się najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące „Bonu turystycznego”.

Poniżej zamieszczamy przykładowe z nich, a pozostałe znajdą Państwo tutaj: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/bon-turystyczny—odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

Komu przysługuje bon?

Z bonu turystycznego będzie mogło skorzystać niemal 6,5 miliona polskich dzieci, w tym także dzieci rodziców pracujących za granicą.

Bon będzie przysługiwać osobie, która w dniu wejścia w życie ustawy będzie mieć przyznane prawo do świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) lub dodatku wychowawczego w wysokości ww. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w okresie od wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2021 r. będzie mieć przyznane prawo do świadczenia lub dodatku określonych w pkt 1, na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane takie prawo. Bon będzie przysługiwał również na dzieci, których rodzice pracują za granicą.

W jaki sposób można składać wnioski o bon?

Nie trzeba składać dodatkowych wniosków o przyznanie bonu. Trzeba go będzie jedynie aktywować.

Bon będzie generowany w systemie PUE ZUS. W celu aktywacji bonu konieczne będzie zalogowanie się przez osobę uprawnioną w systemie PUE ZUS (można to zrobić za pomocą profilu zaufanego czy kwalifikowanego podpisu elektronicznego) i potwierdzenie poprawności danych albo dokonanie aktualizacji danych dotyczących adresu poczty elektronicznej i numer telefonu.

Bony, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

W jakiej formie bon będzie wydany?

Bon będzie mieć postać dokumentu elektronicznego w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru. Po aktywacji bonu w systemie PUE ZUS, będzie on przekazany za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.