Aktywni mieszkańcy naszej gminy, ci młodsi i nieco starsi, którzy chcą na sportowo spędzać czas, mogą korzystać z boisk wielofunkcyjnych znajdujących się przy gminnych szkołach podstawowych. Boiska szkolne w: Białej, Dąbrówce Wielkiej, Giecznie, Grotnikach, Słowiku i Szczawinie otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. Jeżeli ktoś chciałby korzystać z tych obiektów w soboty, to powinien minimum dwa dni wcześniej, telefonicznie, umówić termin korzystania z boiska. Zapisy przyjmowane są indywidualnie w każdej szkole, zaś numery kontaktowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Korzystający z obiektów powinni przestrzegać regulaminów korzystania z boisk oraz zasad sanitarnych obowiązujących w okresie trwającej epidemii COVID-19.

Zachęcamy do aktywnego wypoczynku i zabawy w duchu fair play.