W związku z rozbudową sieci wodociągowej informujemy, że odbiorcy wody w miejscowości Łagiewniki Nowe, ul. Spacerowa
będą pozbawieni dostawy wody w dniu 20.07.2020  r. w godzinach od 09.00 – 12.00.