Wójt Gminy Zgierz Wioleta Głowacka w dniu 2 lipca br. podpisała umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wola Branicka.
Dofinansowanie na drogę będzie pochodzić z podziału środków Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku, na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Branicka, od drogi powiatowej nr 5105E do wysokości działki nr ewid. 214”.
Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wyniesie 650 tys. zł. Zostanie przebudowany ponad 700 metrowy odcinek drogi, który zyska nawierzchnię asfaltową, a także zostaną tam wybudowane zjazdy i pobocza, wraz z odpowiednim oznakowaniem. Dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego wyniesie 210 830,00 zł.