INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Wydział Prognoz i Opracowań w Warszawie ul.Podleśna 61, 01-673 Warszawa tel.: (022) 56-94-144 fax.: (022) 56-94-143 e-mail: proghydro@imgw.pl meteo.imgw.pl www.imgw.pl
BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE Wydział Prognoz i Opracowań w Warszawie ostrzega:
Data i godzina wydania: 29.06.2020 – godz. 11:05 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:9 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 12:30 dnia 29.06.2020 do godz. 12:00 dnia 30.06.2020 Obszar: zlewnie dopływów Wisły, Narwi, Bugu i Pregoły (warmińsko-mazurskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie) Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadam deszczu o charakterze burzowym przewiduje się znaczne wzrosty poziomu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, miejscami również alarmowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Dyżurny synoptyk hydrolog: Magdalena Pachocka

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW. Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji: centrum.hydro@imgw.pl