Z dniem 24 marca br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wniosek Tobiasza Bocheńskiego – Wojewody  Łódzkiego, wyznaczył Mirosławę Maciak – obecną Sekretarz Gminy Zgierz do pełnienia funkcji Wójta Gminy Zgierz do czasu wyboru nowego gospodarza gminy. Mirosława Maciak od tej chwili będzie zarządzała gminą oraz realizowała ustawowe zadania wójta, określone między innymi w ustawie o samorządzie gminnym.

Premier wydał także rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Zgierz, wyznaczając je na 17 maja br.