Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu w związku z zagrożeniem epidemicznym zwraca się z prośbą o składanie wniosków o ustalenie prawa do Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny za pomocą platformy Emp@tia pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/ewnioski/przekierowanie

Lista dostępnych wniosków elektronicznych:

Obszar Świadczenia Wychowawcze

  • Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego – SW-1 (500+)

Obszar Świadczenia Rodzinne

  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego SR-1
  • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka SR-2 (becikowe)
  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego SR-3
  • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego – SR-4
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – SR-5
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – SR-7
  • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – SR-8 (za życiem)

Obszar Karta Dużej Rodziny

  • Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych – KDR

Obszar Fundusz Alimentacyjny

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – FA-1