Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zgierz Kamil Tomczak informuje, iż posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz  ul. Łęczycka 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku posiedzenia.
  3. Uwagi do protokołu nr 14/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku.
  4. Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XVII Sesję Rady Gminy Zgierz.
  5. Sprawy różne w zakresie działania komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.